भेट्न आउँदा मैले नयाँ कोट लाए
मह भन्दा मिठास तिम्रै ओठ मा पाए।

जवानीको पहिलो माया तिमी सङै लाए
समय संगै धोका पनि तिमी बाटै पाए।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.