मन पनि अन्जान छ सबै माया तिमीलाई पोख्छ
तिम्रो नजिक आउ भन्छु तर मलाई जातले रोक्छ।

समाज नि अचम्मको छ मलाई सबको बातले टोक्छ
तिम्रो नजिक आउ भन्छु तर मलाई जातले रोक्छ।

किरण प्रेमी

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.